TRANSLATE

perjantai 17. tammikuuta 2014

Av-viestinnän yhteistyöpäivän esitykset verkossa

Audiovisuallisen viestinnän tutkintotoimikunta yhteistyöpäivän 
ohjelmassa 29.1.2014. oli aiheena tutkintojen uudistus, laatu, saatavuus.
Katso päivivän esityket oheisesta linkistä:

lauantai 11. tammikuuta 2014

Digitointi työllistää mutta koulutus puuttuu

Digitoinnin merkitys työllisyyteen ja kasvuun tulee hyvin esille yli­kir­jas­ton­hoi­ta­ja Kai Ekholmin (HS 24. 12.2013) ja Han­nu Saa­ren­maan (HS  4. 1.2014) mielipidekirjoituksissa.

Digitalisoituminen näkyy ympäristössämme ja arjessamme runsaampana kuin koskaan ennen. Tästä huolimatta digitointiin liittyvät työpaikat ovat suurelle yleisölle näkymättömiä, sillä töitä ei tehdä perinteisissä mediataloissa, joissa työvoiman tarve supistuu.  ”Väline on kadonnut, eikä viestiä ole” kuvaa osuvasti tilannetta toimittaja Minna Lindgren (HS 29.9.2013).

Nopeasti kasvava näkymätön ala on tallennetuotanto, johon myös kulttuuriperinnön digitointi kuuluu. Tallenteiden tarve kasvaa huimaa vauhtia. Kun koulutusta digitointiin ei ole ollut, useimmat työntekijät ovat itseoppineita ja toimivat mitä erilaisimmilla nimikkeillä. Tallennetuotantoa tekee akateemisten työttömien lisäksi muiden tehtävien ohella mm. vahtimestarit, vartijat, monistajat, digitoijat, arkistoijat, sihteerit ja painotuotantoassistentit.

Viestintäalan koulutustarpeesta on tehty monia selvityksiä, joissa media-alan työvoimatarpeen on laskettu pienenevän.  Tutkimukset koskee kuitenkin vain perinteisiä medioita painoviestintää, televisiota ja radiota. Digitoinnin tuomia uusia epätyypillisiä työpaikkoja ei ole osattu ottaa riittävästi huomioon. Tämä on johtanut siihen, että viestintäalan koulutusta on leikattu kaikilla tutkintoasteilla erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jossa monet uuden tyyppiset työpaikat sijaitsee. Opiskelijoista ei ole pulaa, sillä media-alalle hakijoita on ollut yli kymmenkertainen määrä.  

Alan koulutustarpeen on ottanut esille Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä blogikirjoituksessaan 30.9.2013, jossa hän toteaa: “Leikkausten sijaan pitäisi virittää keskustelua siitä, mihin koulutuksessa pitäisi panostaa enemmän. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa on eräs tällainen aihepiiri. Suomen tulisi olla digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen kärkimaita”.

Digitoinnin tarpeisiin suunniteltu Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon kuuluva Tallennetuotannon osatutkinto valmistui vuonna 2012, mutta koulutuspaikkojen leikkaukset on vaikeuttaneet uuden koulutusohjelman käynnistämisen.  Tallennetuotannon osatutkinto tarjoaisi nuorisollemme väylän media-alalle ja koulutetulle työvoimalle uusia työtilaisuuksia. Koulutuspaikkojen vähentäminen merkitsee, että myös näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksia tarvitaan nyt yhä enemmän.