TRANSLATE

lauantai 15. helmikuuta 2014

Toteutuuko peruskoulun jälkeinen koulutustakuu?

Raaseporilaiset kasvattajat (HS mielipide 13.10.2013) huolestuivat koulujen
yhdistämisen kyseenalaisista "säästöistä".  Voidaan myös kysyä mikä on
peruskoulun "säästöjen" vaikutus koulutustakuuseen  uusissa yhdistetyissä
ammattioppilaitoksissa.

Lukioon siirtyvien nuorten koulunkäyntivaikeudet eivät yleensä näy
todistuksessa kuten ammattikouluun päätyvissä.  Arvosanoilla mitattuna
ammattikoulutusta ei arvosteta.  Monille "amis" on edelleen pakkorako, kun
peruskoulussa on ollut ongelmia. Motivaation puuttuessa lähtökohdat ovat
kehnot. Arviolta jo yli kolmannes uusista ammattikoululaisista vaatii
erilaisia tukitarpeita.

Koulutustakuu toteutuu hyvin niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat
olleet tehostetun tuen piirissä jo peruskoulussa. Näiden opintopolku ja
tukitarpeet on usein jo asiantuntijavoimin valmiiksi suunniteltu.

Väliinputoajia ovat peruskoulun "armo viitosella" läpäisseet. Useimmat
eivät tiedä, mitä heistä tulee isona. Motivaation lisäksi puuttuu
koulunkäynnin perusvalmiudet. Varsinkin hiljainen lapsi jää vaikeuksineen
huomaamatta. Vasta ammattikoulun lukiseulassa saattaa selvitä oppimisen
vaikeudet. Tähän voi kietoutua esimerkiksi kuulon tai näön ongelmat, sekä
sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat.

Koulujen lakkauttaminen merkitsee myös keskeyttämisen vaaraa varsinkin nyt
kun ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on siirretty suurempiin
oppilaitoksiin. Säästösyistä tiloja ja henkilökuntaa vähennettäessä
ryhmäkokoja on jouduttu kasvattamaan. Pääkaupunkiseudulla
asumiskustannukset estää monelta opiskelupaikan vastaanottamisen.

Vaikka "amikseen" pääsy on entistä helpompaa, myös eroamisesta on tehty
rutiinia. Pitää erota voidakseen vaihtaa vaikkapa saman oppilaitoksen
toiselle opintoalalle. Koulutustakuusta huolimatta monet nuoret eivät
edelleenkään hae ammatilliseen koulutukseen.

Säästöjen näkökulmasta onkin erikoista tuoda koulutusta entistä suurempiin
oppilaitoksiin, joissa opiskelu tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi, ja jopa
puolet opiskelijoista jää valmistumatta määräajassa. Eikö tulosta pitäisi
tehdä siellä, missä tuloksia saavutetaan, kuten perinteisissä
kyläkouluissa tai mallikkaissa  ammattikouluissa ruuhka- Suomen
ulkopuolella? *

Opetushallituksen ammattikoulutuksen johtaja Pasi Kankare ilmaisi
alkuvuodesta 2013 blogikirjoituksessaan**  epäilyn koulutustakuun
toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla. Lukuvuoden ensimmäisen kvartaalin
jälkeen voidaan kysyä, mikä nyt on tilanne? Miten koulutustakuu on
toteutunut? Lasketaanko opetuksen tulos  lyhytnäköisinä säästöinä vai
pitkävaikutteisena laatuna?

Linkkejä:

mKL8DY/edit?usp=sharing