TRANSLATE

perjantai 31. toukokuuta 2013

Tallennetuotanto kulttuuriperinnön säilyttämisessä

Vuoden 2013 alusta yritysten, säätiöiden ja yhdistysten arkistot on velvoitettu järjestämään omien tallenteidensa säilyttämisen osana suomalaisen kulttuuriperinnön tallentamista. Kulttuuriperinnön tallentamisesta on tähän asti vastannut julkinen hallinto. Tekniset ratkaisut tallennetuotantoon ovat olemassa, mutta koulutettu työvoima puuttuu. Tallennetuotannon osatutkinto varmistaa osaavan työvoiman suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen. 

Suo­mi liit­tyy Unes­con ai­neet­to­man kult­tuu­rin suo­je­le­mis­ta kos­ke­vaan yleis­so­pi­muk­seen tou­ko­kuussa 2013. Suo­je­lu­toi­men­pi­tei­siin kuu­lu­vat tun­nis­ta­mi­nen, tal­len­ta­mi­nen, tut­ki­mus, säi­lyt­tä­mi­nen, edis­tä­mi­nen ja vä­lit­tä­mi­nen ja el­vyt­tä­mi­nen. 

Tallennetuotannon tehtävänä varmistaa kulttuuriperinnön säilyminen tallentamalla uhan alaista kulttuuriperinnettä mm. av-medialle. Tarkoitus on taata tallenteiden pitkäaikaissäilytys ja jakelu. Lisäksi aiemmin heikosti säilyvälle medialle tallennettu av-aineisto pitää siirtää kestävälle medialle. 
Tallennetuotannon tehtävänä varmistaa kulttuuriperinnön säilyminen tallentamalla uhan alaista kulttuuriperinnettä mm. av-medialle. Tarkoitus on taata tallenteiden pitkäaikaissäilytys ja jakelu. Lisäksi aiemmin heikosti säilyvälle medialle tallennettu av-aineisto pitää siirtää kestävälle medialle. 

Tallennetuotannon tutkinnossa on tarkoitus kouluttaa tarvittavia laitteisto- ja ohjelmistoriippumattomia av-tallennusmedian ja av-arkistoinnin osaajia. Muutoin ei voida olla varmoja, että tukea arkistojen ylläpitoon on saatavissa vuosikymmenten päästä. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tallennetuotannon koulutuksessa tähän toiminnan jatkuvuuteen on kiinnitetty erityisesti huomiota. 

Tallennetuotannon tutkinnossa on tarkoitus kouluttaa tarvittavia laitteisto- ja ohjelmistoriippumattomia av-tallennusmedian ja av-arkistoinnin osaajia. Muutoin ei voida olla varmoja, että tukea arkistojen ylläpitoon on saatavissa vuosikymmenten päästä. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tallennetuotannon koulutuksessa tähän toiminnan jatkuvuuteen on kiinnitetty erityisesti huomiota. 


Aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen KDK-hankeen kirjastojen, arkistojen ja museoiden pitkäaikaissäilytystä koskevan raportin liitteessä kuvaillaan tallennetuotannon edellytyksiä. Yhteisen pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kokonaiskustannukset olisivat 12 ensimmäisen toimintavuoden aikana 42 miljoonaa euroa. Kustannusarvio perustuu kahteen maantieteellisesti hajautettuun säilytyspisteeseen, tallennetuotantoon koulutettuun työvoimaan, aineistojen vastaanottoon, säilytykseen, käyttöön ja hyödyntämiseen.

Aineetonta kulttuuriperintöä tallennetaan digitaalisin av-menetelmin arkistojen, museoiden ja kirjastojen kokoelmiin. Tallennetuotannon kohteisiin kuuluu elävän kuttuurin lisäksi mm asiakirjoja, mediataidetta, digitoituja sanomalehtiä ja museoesineiden kuvauksia.

Yksikään media ei ole ikuinen. Kivi, savi ja paperi ovat kestäneet tuhansista satoihin vuosiin. Uudet mediat eivät ole osoittautuneet yhtä kestäviksi. Siksi uusille medioille tallennettua kulttuuriperintöä pitää siirtää tallennusvälineeltä toiselle. 

Tallennettava aineisto kasvaa jatkuvasti
Vuoden 2011 lopussa säilytettävää aineistoa Suomessa oli arviolta kymmenen miljoonaa asiakirjaa, miljoona valokuvaa, 100 000 äänitallennetta, 10 000 elokuvaa, 70 miljoonaa viitetietoa tai kirjastoluettelon nimekettä sekä 400 miljoonaa verkkoarkiston objektia. Digitaalisessa muodossa yhteensä noin 700 teratavua. Aineistojen määrä ja koulutetun työvoiman tarve kasvaa koko ajan.

Digitaalisia tallenteita pitää päivittää tiedostojärjestelmästä ja palvelinympäristöstä toiseen.  Tallennusvälineet, laitteet ja ohjelmistot ovat alttina sekä ympärisön uhille että sisäisille virheille. Tallennetuotannossa ei saa olla yksittäistä tekijää, jonka vahingoittuessa koko järjestelmä pettää. Tallennetuotannon täytyy toimia, vaikka tallennusvälineet, ohjelmistot, laitteistot ja työvoima vaihtuu.

Osaamisen päivittämistä tarvitaan
Tieteen tietotekniikan keskus CSC:lle on annettu tehtäväksi toteuttaa kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytykseen liittyvän tallennetuotannon säilöminen. Lakisääteisesti tallennettavien kulttuuriperintöaineistojen säilytys merkitsee käytännössä asiakirjojen, dokumenttien ja erilaisten av-aineistojen digitalisointia tietotekniikan avulla muistimediaan satojen vuosien ajaksi. Esitetylle toimintamallille keskeistä on luotettavuus, kustannustehokkuus ja asiakaslähtöisyys.

Teknisesti järjestelmää ei ole sinänsä hankala rakentaa levyineen ja kahdennuksineen. Mutta vie aikansa saada toimiviksi kaikki ne prosessit, jotka tuottavat ja varmistavat aineistojen sisällön ymmärrettävyyden säilyvyyden ja eheyden aineistoja tuottavissa organisaatioissa. Tässä henkilöstön koulutus on ensiarvoisessa asemassa.


Tärkeätä on taata koulutettu, osaava ja motivoitu työvoima tallennetuotannon tehtäviin; välttää laitesidonnaisuutta ja suosia avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Tämä takaa pitkällä aikavälillä mahdollisuudet tallennetuotannon ylläpitoon ja kehittämiseen yksittäisten toimijoiden mahdollisesta toiminnan loppumisesta huolimatta.


Kulttuuriperinnön tallennetuotannossa tekniset edellytykset ovat olemassa. Ongelmana on osaavan työvoiman puute. Työntekijät, jotka hallitsevat sekä av-tallennteiden teon, että ymmärtävät arkistoinnin tarpeet puuttuvat.


Muokattu 31.5.2013torstai 23. toukokuuta 2013

Saksalainen ohjelmistojätti palkkaa autisteja


22.05.2013  

Ohjelmistoyhtiö etsii autisteja – haluaa palkata 650 lähivuosina


Ohjelmistoyhtiö SAP valmistautuu palkkaamaan lisää autisteja. 
Yhtiön tavoite on, että vuonna 2020 yhtiön 65 000 hengen työvoimasta noin prosentti on autisteja. SAP:n rekrytointilinjauksesta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Autismilla viitataan useimmiten joukkoon laaja-alaisia kehityshäiriöitä. Yksi tunnetuimmista on Aspergerin oireyhtymä.

Suomalaisen Autismi- ja aspergerliiton  mukaan autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja poikkeaa huomattavasti tavallisesta. Liiton mukaan autistinen henkilö voi esimerkiksi viestiä itseään erikoisesti sekä ajatella, ymmärtää ja mieltää asioita eri tavalla kuin muut.

BBC:n mukaan noin prosentilla koko maailman väestöstä on jonkinasteinen autistinen kehityshäiriö. SAP:n johtaja Luisa Delgado perustelee rekrytointilinjausta sillä, että yhtiössä uskotaan "innovaatioiden syntyvän reunoilla". 

– Voimme valmistautua kohtaamaan kuluvan vuosisadan haasteet vain palkkaamalla ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla ja synnyttävät innovaatioita, Delgado sanoo BBC:lle.
Lähde:
Taloussanomat
Teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen-lisenssillä.
http://m.taloussanomat.fi/?page=showSingleNews&newsID=20137289

Ateneumin 55 klassikkoteosta julkaistiin Googlen digitaalisessa museossa

21.05.13
Yksityiskohta Eero Järnefeltin Kaski-teoksesta. Kuva: Google Art Project

Yksityiskohta Eero Järnefeltin Kaski-teoksesta. Kuva: Google Art Project
Ateneumin taidemuseon osuus Google Art Projectissa julkaistiin verkossa tiistaina. Projektissa on mukana kaikkiaan 55 Ateneumin klassikkoteosta, jotka nähdään verkkopalvelussa korkearesoluutioisina valokuvina, teosesittelyillä varustettuina. 
Yksi Ateneumin merkkiteoksista, Eero Järnefeltin tunnetuin maalaus Raatajat rahanalaiset (Kaski)vuodelta 1893, on kuvattu niin kutsutulla gigapixel-menetelmällä.
Kuvausmenetelmä on äärimmäisen tarkka, ja sillä kuvattua teosta voi verkossa tutkia tarkemmin kuin paljaalla silmällä.
Ateneumin museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila kertoo Google Art Projectin tavoittavan myös niitä, jotka eivät pääse vierailemaan museoissa teosten äärellä.
– Haluamme tuoda taidekokoelmaamme saavutettavaksi mahdollisimman laajalle yleisölle. Maailmanlaajuinen verkkonäkyvyys tarjoaa esimerkiksi tutkijoille oivallisen mahdollisuuden tutustua teoksiimme. Olemalla mukana Google Art Projectissa Ateneum tavoittaa täysin uuden, kansainvälisen yleisön.
Google Art on maailmanlaajuinen digitaalinen museo, joka tuo maailman taideteoksia kaikkien ulottuville. Palvelussa voi tutustua tällä hetkellä yli 40.000 teokseen. Palvelu aloitti vuonna 2011.
– Tänään Art Projectissa on julkaistu 1500 uutta teosta ja 16 tarkkaa gigapixel-kuvaa. Uusia kumppaneita tuli mukaan 29, Googlen Suomen maajohtaja Anni Ronkainen sanoo.
Lisää aiheestaAteneumin taidemuseo Google Art ProjectissaYksityiskohtia Kaski-teoksesta otetusta gigapixel-kuvastaGooglen uutisblogssa

Lähde;
http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki/Artikkeli?urile=hki:path:/helsinki/fi/uutiset/ateneumin+55+klassikkoteosta+google+art+projectissa&current=true

keskiviikko 15. toukokuuta 2013

Osatutkinnot tulivat tutkintorakenteeseen 2008 - 2010

Tallennetuotannon osatutkinto tuli mahdolliseksi viimeisessä perustutkintojen uudistuksessa. Uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan kesällä 2012.

Viimeisin perustutkintojen uudistus vuosina 2008 - 2010 vahvisti edelleen tutkintojen työelämälähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta. Valinnaisuutta ja joustavuutta lisättiin merkittävästi, ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen osuutta vahvistettiin. Tutkintoihin tuli mahdollisuus valita osia muista tutkinnoista (pt, at, eat, amk) ja koulutuksen järjestäjille tuli mahdollisuus tarjota paikallisia tutkinnon osia työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaamiseksi. Peruskoulutuksessa koko tutkinnon suorittaminen on lähtökohtana, mutta tutkinnot on mahdollista suorittaa myös osa kerrallaan. Tutkinnon laajentaminen yksilöllisesti on mahdollista, jos se on työelämän tarpeiden tai yksilön työllistymisen kannalta tarpeen. Osaamisperusteisuus näkyy vahvasti tutkinnoissa. Tutkinnon osat suunnitellaan työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalta, ja ammattitaitovaatimukset on määritelty työelämässä vaadittavana osaamisena.

Lähde: OPH Tutke 2 lausuntopyyntö: Ammatillisten tutkintojen kokonaisuudesta (luonnos 26.4.2013)

perjantai 3. toukokuuta 2013

Tallennetuotannon koulutus


Osatutkinnon suorittajalta vaaditaan Audiovisuaalisen tuotannon (30 ov) opinnot tai vastaavat tiedot. Osatutkintoa suorittamaan voi hakeutua, myös muulta kuin av-alalta. Tällöin tuktinnon suorittajan kanssa yhdessä suunnitellaan puuttuvat opinnot joustavan opintopolun periaatteiden mukaisesti. Tutkinto on suunniteltu erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Tallennetuotannon tutkinnonosa on laajuudeltaan 20 ov. 

Tallennetuotannossa on tarkoitus tehdä alkuperäiskohteesta mahdollisimman tarkkoja tallenteita. Tallennusmuoto tänä päivänä on yleensä digitaalinen. Tallenteet voivat olla valokuvia, videoita tai kolmiulotteisia havainnekuvia tallennettavasta kohteesta. Tallenteet voivat olla myös jo aiemmin tallennettujen analogisten tallenteiden digitaalisia kopioita. 

Erityisosaaminen, mitä tallennetuotannossa tarvitaan liittyy itse tallennusprosessiin, että arkistointiin ja verkkojakeluun. Käytössä on av-viestinnän välineet, mutta toisin kuin valokuvauksessa ja ohjelmatuotannossa, tallennetuotannossa ei pyritä visuaalisuuteen eikä taiteellisuuteen, vaan teknisesti arkistokelpoiseen kuvanlaatuun. Tallennetuotannon kuvauskohteena on mm. aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö.