Museoiden yhteistyötä tiivistetään — tavoitteena säilyttää kokoelmat asiallisesti

KS 7.3.2016 1 

Museoiden kokoelmakeskusta puuhataan Kaakkois-Suomeen. Kymenlaakson museossa käynnistyi helmikuussa selvityshanke, joka kartoittaa tarvetta keskittää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan museoiden esinekokoelmien hoidon ja säilytyksen yhteen paikkaan.

Hankkeessa selvitetään, millaisissa tiloissa museoiden esineitä Kaakkois-Suomen alueella nyt säilytetään sekä arvioidaan tilojen soveltuvuutta tarkoitukseen. Tavoitteena on yhteistyön käynnistämiseksi arvioida myös tuleva tilojen ja museoammatillisen osaamisen tarve, jotta museoiden kokoelmissa oleville esineille saataisiin museoalan vaatimukset täyttävät säilytystilat ja konservointipalvelut.

Yhteinen kokoelmakeskus edistäisi myös kokoelmien saattamista digitaaliseen muotoon. Tavoitteena on saada aikaiseksi myös säästöjä, sillä palveluja ja tiloja yhdistämällä kustannukset käyttäjää kohden pienentyvät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama selvityshanke kestää heinäkuun 2016 loppuun asti. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Kymenlaakson museon tekstiilikonservaattori Jaana Kataja ja se toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen alueen museoiden kanssa

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan museoiden kokoelmiin kuuluu yli 200 000 esinettä, tuhansia taideteoksia ja yli miljoona valokuvaa. Kaikilla alueen museoilla ei ole kunnollisia resursseja hoitaa ja säilyttää yhteistä kulttuuriperintö siten, että se säilyy käyttökelpoisena tulevillekin sukupolville.


Kati Pullinen