TRANSLATE

maanantai 7. maaliskuuta 2016

Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti

Vuoden 2015 loppumetreillä julkaistiin Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Suomalaiset 
kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti, joka esittelee suomalaisten muisti- ja 
kulttuuriorganisaatioiden avoimen digitaalisen kulttuurin ja osallistavan toiminnan tasoa. 

 

Open Knowledge Finland ry:n AvoinGLAM-työryhmän laatima raportti perustuu joulukuussa 2014 
toteutettuun Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -kyselyyn sekä sen alustavien 
tulosten pohjalta toukokuussa 2015 pidetyn työpajan pohdintoihin. Osana kansainvälistä OpenGLAM 
Benchmark -tutkimusta toteutettu kysely selvitti kokoelmien digitointiin, avoimeen dataan ja avoimiin 
sisältöihin, organisaatioiden väliseen yhteistyöhön sekä sosiaaliseen mediaan ja yleisöjen osallistamiseen 
liittyviä toimintatapoja ja asenteita. 

 

Raportista ilmenee, että digitaaliset ja avoimet toimintatavat koetaan suomalaisissa 
kulttuuriperintöorganisaatioissa hyödyllisinä ja tärkeinä. Tärkein ja eniten hyödynnetty toiminto on 
yllätyksettömästi digitointi. Erilaisia sosiaalisen median palveluita käytetään erityisesti organisaatioiden 
näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseksi yleisöjen kanssa. Myös 
digitaalisten aineistojen avaamisen vapaaseen käyttöön uskotaan laajentavan organisaatioiden toiminnan 
mahdollisuuksia ja tuovan suurempaa näkyvyyttä. Aineistojen avaamiseen suhtaudutaan kuitenkin 
varovaisemmin ja sen mahdollisia riskejä pelätään enemmän. 

 

Haasteita uusien toimintatapojen omaksumiseksi asettavat erityisesti rajalliset resurssit sekä moninaiset 
epävarmuudet ja pelot erityisesti tekijänoikeuksiin ja ennalta-arvaamattomiin seurauksiin liittyen. 
Avoimiin toimintatapoihin ylipäänsä liittyy edelleen paljon kysymyksiä ja jopa väärinymmärryksiä. Niiden 
raivaamiseksi tarvitaankin ymmärryksen lisäämistä sekä kokemusten jaon ja hyvien esimerkkien kautta 
syntyviä oivalluksia ja rohkeita askeleita eteenpäin. 

 

Raportin lopuksi esitellään AvoinGLAM-työryhmän yhdessä muotoilemat kulttuuriaineistojen avaamisen 
suositukset. Ne tarjoavat selkeät avoimuuden kriteerit täyttävät suuntaviivat aineistojen avausta 
suunnitteleville organisaatioille sekä organisaatioiden toimintaa ohjaavalle poliittiselle ja hallinnolliselle 
päätöksenteolle ja ohjaukselle. Ennen kaikkea tarkoitus on avata kaikille avoin keskustelu sekä 
mahdollisuus osallistua suositusten muotoiluun entistä paremmaksi (suositukset tullaan julkaisemaan 
lähitulevaisuudessa AvoinGLAM-verkkosivuilla). 

 

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa 
maailmassa -raportti on julkaistu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Sitä saa muokata ja jakaa vapaasti, kunhan 
ilmoittaa tekijän sekä jakaa johdannaistyöt samalla lisenssillä. Raportin on toimittanut AvoinGLAM- 
toiminnan koordinaattori Laura Sillanpää ja sen kirjoittamiseen ovat osallistuneet AvoinGLAM-työryhmän 
aktiiveista koostuvan kyselyn projektityöryhmän jäsenet Janne Heinonen, Sanna Marttila, Maria Virtanen 
sekä Tove Ørsted. 

 

Raportti on luettavissa ja ladattavissa sivulta: avoinglam.fi/raportti-2015. 

 

Asiapitoisen raportin lisäksi kyselyn tärkeimmistä tuloksista tuotetaan vielä selkeät ja havainnolliset, 
muokattavissa ja jaettavissa olevat diat, jotka julkaistaan avoinglam.fi-verkkosivuilla. 
Lisätietoja: Laura Sillanpää, laura.sillanpaa[a]okf.fi 

 

  

Laura Sillanpää 
koordinaattori / coordinator 
Open Knowledge Finland 

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentista! Palaamme asiaan ja julkaisemme komenttisi.