TRANSLATE

sunnuntai 24. maaliskuuta 2013

Tallennetuotanto – kulttuurimme muisti


Tallennetuotanto on  näkyvä, mutta myös lähes näkymätön osa arkeamme. Sen näkyy verkon virtuaalikartoissa, mutta jää usein huomaamatta katujen ja liikenteen valvonnassa. Tallennetuotantoa hyödyntää niin liikeyritykset ja teollisuus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut kuin tiede- ja kulttuuri-instituutiot. Sitä tarvitaan uusiin palveluihin, toiminnan kehittämiseen, koulutukseen, markkinointiin ja tuotteistukseen. 

Tallennetuotanto merkitsee kulttuurin, tieteen ja talouselämän prosessien tallentamista ja dokumentointia. Tarkoituksena on tallentaa aineettoman ja aineellisen kulttuurin prosesseja erilaisia palveluja varten.  Tänä päivänä tallennetuotanto ja monet sen palvelut ovat digitaalista.

Tieteen palveluksessa tallennetuotannon tavoitteena on tutkittavan prosessin ja dokumentoinnin tallentaminen niin, että se on toistettavissa taltioidun informaation perusteella. Teolleisuudessa tallennetuotannon tavoitteena voi olla tuotantoprosessin vakioiminen tai laitteiston huolto-ohje.


Opetuksen alalla tallennetuotanto on monimuotoista. Se liittyy olennaisesti opetusmateriaalien valmistukseen ja jakeluun. Sitä käytetään palautteen antamiseen esimerkiksi urheilijoiden valmennuksessa. Näyttötutkinnoissa tallennetuotantoa käytetään monilla aloilla työprosessin dokumentoinnissa ja arvioinnissa.


Tallennetuotanto on kulttuurimme muisti. Siitä  riippuu, mitä jälkipolvet ajatamme saavat tietää. Kulttuurin alalla tallennetuotannon tavoitteena voi olla esimerkiksi artesaanin “hiljaisen tiedon”, käsityötaitojen ja menetelmien taltiointi tuleville sukupolville.

Aito ja alkuperäinen

Näyttötutkinnoissa tallennetuotanto merkitsee myös työprosessin dokumentointia. Näin syntyneen tallenteen tarkoitus on dokumentoida prosessi mahdollisimman luotettavasti, jotta sen avulla prosessia voidaan arvioida ja tarvittaessa toistaa.

Dokumentoinnin tulos on useimmin vain arkistoitava raakatallenne tai uudelle medialle siirretty kopio. Dokumentoinnin tuloksena voi syntyä myös painettu kirja, verkkosivusto, Wiki, äänite, making-of elokuva, DVD tai näiden kaikkien yhdistelmä. Tallennetuotannossa syntyy dokumentoitavasta prosessista tai aineistosta aito manipuloimaton alkuperäistä vastaava tallenne. Tallennetuotanto pitäisi kuulua jokaisen av-alan ammattilaisen perusvalmiuksiin.

Tallennetuotannon menetelmät

Tallennetuotannon välineet ovat tänä päivänä kaikilla kännyköiden käyttäjillä. Monet lehdet ja tv-asemat ovatkin  kutsuneet kuluttajat  tallentamaan ympäristönsä tapahtumia. Vaikka tallenteiden tekninen laatu kelpaa medialle, tallenteiden pitkäaikaissäilytys ja jakelu vaatii osaamista, joka kuluttajalta puuttuu. Alan koulutus on vasta  tulossa.  Alan työmenetelmät on opittu kulttuuriperinnön tallentamiseen erikoistuneessa laitoksissa.

Perinteisiä välineitä tallennetuotannossa on olleet mm. filmille kuvaavat kamerat, mikrofilmilaitteet, kopiokoneet ja nauhurit. Tänä päivänä välineet ovat pääosin digitaalisia. Näihin kuuluu erilaiset skannerit, digikamerat, videokamerat ja äänen tallennuslaitteet. Uusinta tekniikkaa  edustaa ovat erilaiset kolmiulotteiseen mallintamiseen tarkoitetut tallentimet ja tulostimet.

Tallenteiden arkistointi

Tallenteiden arkistointi vaatii jatkuvaa päivitystä. Dokumentoidut prosessit kehittyvät, mediat vanhenevat ja uusiin tulee lisää ominaisuuksia. Myös viranomaisten vaatimukset muuttuvat. Tallennetekniikan tulee pysyä ajan tasalla, jotta tallenteet on käytettävissä asiakkaiden uusimmissakin laiteympäristöissä. Tämä merkitsee myös tallenneprosessien jatkuvaa ylläpitoa ja hallintaa.

Tallenteiden akistointinti vaatii alunpitäen perusteellista suunnittelua. Informaatioteknologia hyödyntää rakenteista dokumentointia. Dokumentoitavalla medialla ja sisällöllä on oma elinkaarensa, jota tallenteita arkistoitaessa pitää seurata. Arkistointia varten alkuperäistallenteita ei saa editoida.

Tallennetuotannon tuotteistaminen

Paitsi kulttuuriperinnön tallentamisessa tallennetuotannolla on suuri merkitys yhteiskunnan kaikilla aloilla ympäristön suunnittelusta terveydenhuoltoon. Tallennetuotanto on osa koulutusta, tieteellistä tutkimustyötä ja kulttuuriperinnön tallentamista. Liikeyrityksille tallennetuotanto merkitsee  asiakaspalvelua, käyttäjätukea ja jälkimarkkinointia. Asiallinen tallennetuotanto antaa kuluttajalle luotettavan kuvan tuotteesta, kouluttaa asiakasta, se herättää luottamusta taaten tuotteen turvallisen ja kestävän käytön. Teollisuudelle tallennetuotanto on kaiken tuotekehityksen pohjana.
Elokuvan teossa syntyneistä tallenteista koottua elokuvaa “making-of” -elokuviksi..  Arkistointia varten alkuperäistallenteita ei kuitenkaan editoida. “Making-of “ elokuvat ovatkin yksi esimerkki, kuinka tallennetuotantoa voidaan tuoteistaa. Eäs syy Nokian menestykseen oli tuotteistaa puhelin liittämällä siihen kamera. Nyt Nokia kilpailee mm. Applen kanssa palveluiden uusien palveluiden kehittämisestä. Tallennetuotanto voisi olla tälläinen uusi palvelu ja todellinen Sampo, jota ei ole vielä tuotteistettu.

Vaikka alalla on tuhansia näkymättömiä työpaikkoja, ja Av-viestinnässä uusi Tallennetuotannon osatukinto  alan koulutus ei ole vielä käynnistynyt. Tässä on nyt koulutus joka pitää tuotteistaa, jotta nuoret osaavat hakeutua tulevaisuuden ammattiin, joka on yhtä vanha kuin Asuvan salmen kalliopiirrokset.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentista! Palaamme asiaan ja julkaisemme komenttisi.