TRANSLATE

keskiviikko 20. maaliskuuta 2013

Tallennetuotanto tarvitsee koulutettua työvoimaa

KOULUTUS PUUTTUU 
Kulttuuriperinnön tallentamiseen tarvitaan satoja, jopa tuhansia tallennetuotannon osaajia mm. yrityksissä, yhteisöissä ja säätiöissä. Tutkinto on, mutta Tallennetuotannon koulutus puuttuu edelleen. 

VELVOITE
 Suomen allekirjoittama UNESCON  sopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta asutuu voimaan toukokuussa 2013. Aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, ilmentymiä, tietoja ja taitoja, joita yhteisöt, ryhmät ja yksilöt pitävät osana kulttuuriperintöään, sekä niiden välittämiseen käytettyjä eri muotoja. Tämä merkitsee, että yhteisöjen lakisääteisiin velvoitteisiin kuuluu huolehtia mm. kulttuuriperintöön liittyvän av-materiaalinsa tallentamisesta, jakelusta ja arkistoinnista. 

SOPIMUS 
Sopimus edellyttää osapuolten panevan toimeen sopimuksen mukaiset määräykset, joihin kuuluvat aineettoman kulttuuriperinnön säilyttäminen, tunnistaminen, tallentaminen ja luettelointi sekä tutkimus, suojelu ja tuki aineettoman kulttuuriperinnön vahvistamiseksi. Lisäksi osapuolten tulee tarjota aineetonta kulttuuriperintöä koskevaa koulutusta ja tutkimusta sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

RAHOITUS 
Sopimukseen kuuluu Unescon yhteyteen aineetonta kulttuuriperintöä edistävä rahasto, johon osapuoli sitoutuu maksamaan vähintään joka toinen vuosi summan, jonka suuruus on yksi prosentti valtion vuosittain maksamasta Unescon jäsenmaksusta.   Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen.

TUTKINTO
Tallennetuotannon uusi osatutkinto tuli voimaan elokuussa 2012, mutta koulutus yhä puuttuu. Av-alalle sijoittuva koulutus kiinnostaa nuoria, mutta koulutuksen järjestäjät eivät ole vielä heränneet uuden koulutuksen tarpeeseen. 

UUSI NOKIA? 
Oikealla tavalla tuotteistettuna Tallennetuotanto, jakelu ja arkistointi voitaisiin liittää kansalaisten uusiin verkkopalveluihin, jolloin siitä voisi tulla vaikka osa uutta "Suomen Sampoa".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentista! Palaamme asiaan ja julkaisemme komenttisi.